Javna ustanova – Maksimir u studenom 2021. godine kreće sa redovitim pošumljavanjem parka Maksimir prema godišnjem planu i programu za 2021. godinu. Zasaditi ćemo oko 100 sadnica različitih vrsta prema Rješenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Sadnja počinje u južnom dijelu parka u petak 26.11.2021. ovisno o vremenskim uvjetima. Vrste stabala koja se sade su hrast kitnjak, hrast lužnjak, malolisna lipa, obični grab, breza, javor mliječ, sremza, divlja trešnja i dr.

Malo o šumi parka Maksimir…

Većinu stabala u parku Maksimir čini prirodna (autohtona) nizinska šuma hrasta lužnjaka i običnog graba, dok na uzdignutim brežuljkastim dijelovima dolazi šuma hrasta kitnjaka i običnog graba. Uz potoke nalazimo crnu johu i bijelu vrbu. Veći dio ovog šumskog kompleksa zadržao je prirodne značajke i prirodan sastav stabala, grmlja i prizemnog raslinja kojeg redovito njegujemo i održavamo.