Danas, 18.05.2020. u parku Maksimir odrađena je sezonska izmjena cvijeća na Kamenom sjedištu.