Predmetnu dokumentaciju možete preuzeti na poveznicama niže:

Javno prikupljanje ponuda za trokolice

Upute za izradu ponude – trokolice