This content is also available in: English

Obrazac prijave za slanje sažetaka

Accepted file types: docx, pdf, doc, Max. file size: 20 MB.

GDPR

SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA: u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i provedbenim aktom Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), Javna ustanova - Maksimir kao prikupljač podataka prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke. Prikupljeni podaci koristit će se samo u te svrhe, a ako to zatraži treća strana, vaši će se podaci prenijeti samo uz vaš izričiti pisani pristanak.
(Required)
(Required)
(Required)
Ako imate bilo kakvih pitanja i/ili problema oko slanja sažetaka, molimo vas da nas kontaktirate putem elektroničke pošte: gradskiprozoriuprirodu@gmail.com.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.