Za svaku djelatnost koja se provodi na zaštićenim područjima potrebno je ishoditi koncesijsko odobrenje temeljem Zakona o zaštiti prirode (ČL 188-193), Pravilnika o koncesijskim odobrenjima te Zakona o očuvanju kulturnih dobara (čl 43a-43k). Koncesijska odobrenja na zaštićenim područjima Grada Zagreba izdaje Javna ustanova – Maksimir.

Zahtjev za koncesijsko odobrenje moguće je uputiti putem Online ili e-obrasca za prijavu/organizaciju javnih događanja, i snimanje i/ili fotografiranje u komercijalne svrhe na zaštićenim područjima Grada Zagreba, putem poveznice Prijavi događanje, odnosno Prijavi snimanje.