Da, obzirom visoki stolovi koje je moguće postaviti uz pokretnu napravu služe istoj namjeni kao i sama pokretna naprava, za iste se također plaća naknada za korištenje površine javne namjene.