Invazivne strane vrste su vrste unesene namjerno ili slučajno na neko područje i sada uspijevaju na staništu izvan svog prirodnog područja rasprostranjenosti te imaju potencijal širenja na velika područja. Te strane vrste imaju neke značajke koje im omogućuju prednost pred drugim vrstama te predstavljaju velik rizik za bioraznolikost, zdravlje ljudi i gospodarstvo.