Životinje na području parka Maksimir nije potrebno hraniti. To su slobodnoživuće životinje koje su sposobne same pronaći hranu u prirodi, a upravljanje parkom Maksimir izvodi se između ostaloga upravo i na način da se osigura i dovoljno hrane za životinje u prirodnom staništu. Hranjenje divljih životinja može dovesti do mnogih negativnih posljedica za njih.