Park zbog svoje iznimne vrijednosti uživa dvostruku zaštitu. Zakonom o zaštiti prirode zaštićen je kao spomenik parkovne arhitekture, a Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara zaštićen je kao nepokretno kulturno dobro (povijesno-kulturni spomenik) i upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.