Nakanada koju ponuditelj nudi svojom ponudom predstavlja samo naknadu za koncesijsko odobrenje.
Osim nje, Ponuditelj je dužan snositi troškove nabave i postavljanja pokretnih naprava, električne energije, čistoće, priključaka na komunalnu infrastrukturu, po potrebi zaštitara i druge troškove.
Cijena priključka trenutno iznosi 1.055,00 kn + PDV. Potrošnja se plaća po kontrolnom očitanju, prema cijenama HEP ELEKTRA d.o.o.
Usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada iz spremnika od 120 l po prikupljanju iznosi 21,13 kn (bez PDV-a), iz spremnika od 240 l iznosi 42,27 kn (bez PDV-a) te iz spremnika od 1100 l iznosi 193,98 kn (bez PDV-a).
Najam spremnika od 120 l po danu iznosi 1,00 (bez PDV-a), spremnika od 240 l iznosi 1,50 kn (bez PDV-a) te spremnika od 1100 l iznosi 3,41 kn (bez PDV-a).
Rad radnika na čišćenju iznosi po satu 97,20 kn (bez PDV-a).