Ne, člankom 12. Pravilnika o koncesijskim odobrenjima na zaštićenom području zabranjeno je sklapanje podugovora o koncesijskom odobrenju s trećom osobom.