Park Maksimir obuhvaća granično područje južnih obronaka Medvednice i dolinske zaravni Save, pa su u njemu zastupljene šumske zajednice koje rastu na velikim površinama u okolnim brdskim i nizinskim predjelima sjeverne Hrvatske. Upravo u toj domaćoj flori leži i ljepota i stilska vrijednost parkovne vegetacije Maksimira. Crnogorica je u parku Maksimir zastupljena uvođenjem bijelog i crnog bora (Pinus sylvestris i Pinus nigra) u sklopu hrastovih šuma ili kao podignuta kultura smreke (Picea excelsa) u sklopu šume hrasta lužnjaka.

Šetnja sjevernim dijelom parka posjetitelja može dovesti do prekrasne Dolina smreka (Picea abies), koja stvara posebnu atmosferu, vizualni ugođaj te hladovinu u vrijeme ljetnih vrućina.

Smreka (Picea abies) je crnogorično stablo čije su grane raspoređene u pršljenovima i sabljasto zakrivljene. Iglice su spiralno poredane, usmjerene na sve strane, dugačke oko 25 mm, a češeri vise prema dolje. Smreka je otporna na mraz i vrsta je polusjene pa ne podnosi dobro zasjenu gustih krošanja.

Što se zapravo događalo sa Dolinom smreka u parku Maksimir? S obzirom da je smreka vrsta koja je osjetljiva na ljetne suše, nakon velike suše 2012. godine, Dolina smreka je počela propadati. 2013. godine uslijedile su snažne oluje i vjetar te se Dolina smreka dodatno uništila. Javna ustanova – Maksimir 2014. godine, čisti površine uništene vjetroizvalama i na njima sadi 300 mladih sadnica. Vrlo niske temperature 2015. godine te smrekov potkornjak dodatno je oslabio mlada stabla.

Javna ustanova – Maksimir se redovito brine o Dolini smreka, pokrenula je akciju spašavanja, uklonjena su sva bolesna i oštećena stabla te je čitava površina zasađena sa preko 600 mladih sadnica kako bi posjetitelji u njoj mogli uživati.