U parku Ribnjak postavljene informativne ploče u sklopu projekta projekta Cro Buzz klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama

 

U srijedu 11.svibnja 2022. godine u parku Ribnjak postavljene su  informativni ploče u sklopu projekta projekta Cro Buzz klima – Divlji oprašivači Hrvatske i prilagodba klimatskim promjenama.

Projekt Cro Buzz Klima provodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projektna područja su Grad Zagreb, PP Žumberak-Samoborsko gorje, NP Risnjak, NP Plitvička jezera, područje ekološke mreže HR2001357 i Otok Krk. Projekt se financira ETS sredstavima dobivenim trgovanjem emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Procijenjena vrijednost projekta je oko 1,1 milijun kuna . Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine. Ciljevi su sakupiti prve sustavne podatke o divljim oprašivačima Hrvatske, testirati metodologiju praćenja, utvrditi utjecaj klimatskih i drugih ekoloških čimbenika na zajednice oprašivača i predložiti mjere povećanja klimatske otpornosti populacija oprašivača i ekosustava.

Oprašivanje životinjama – prijenos peludi od jednog cvijeta do drugog – je proces o kojemu globalno ovisi oko 90% biljaka cvjetnjača (oko 308 tisuća vrsta) i 75% poljoprivrednih usjeva. Oprašivanje je ključan proces za razvoj sjemenke i ploda biljke, kao i za dugoročni opstanak biljaka i sigurnost hrane.

Jedna od glavnih prijetnji za oprašivače su klimatske promjene, koje uz gubitak staništa, pesticide, patogene i invazivne strane vrste vrše direktni i indirektni pritisak na populacije oprašivača. Klimatske promjene su jedna od najaktualnijih kriza današnjice, koje imaju katastrofalne posljedice na sve dijelove ekosustava i ljudsku civilizaciju. Prema trenutnim saznanjima, klimatske promjene utječu na promjenu areala vrsta oprašivača, mogu dovesti do pomaka u fazi aktivnosti oprašivača i fenologije njihovih biljnih resursa, te mogu direktno utjecati na one skupine oprašivača koje slabije podnose toplinski stres.

Da bi pomogli oprašivačima moramo poboljšati naša znanja o divljim oprašivačima – o njihovoj ekologiji, rasprostranjenosti i o tome kako na njih utječu klimatske promjene i načini upravljanja zemljištem. Potrebno je uspostaviti sustav monitoringa, kako bi mogli pratiti promjene u njihovim populacijama i bolje razumjeti koji sve faktori utječu na njih. Ovakvi podaci predstavljaju temelj za zaštitu oprašivača, jer omogućuju točnija predviđanja utjecaja pojedinih pritisaka, a time i učinkovitije planiranje upravljanja, obnove i mjera prilagodbe klimatskim promjenama. Sakupljanje ovakvih podataka i provođenje analiza kojima je cilj odgovoriti na ova pitanja predstavljaju osnovu projekta Cro Buzz Klima.

Više o projektu Cro Buzz Klima i upravljanju za oprašivače: https://crobuzz.mingor.hr/grad-za-oprasivace/