U sklopu projekta “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” Javna ustanova – Maksimir dobila je novi automobil. Sredstva za provedbu projekta osigurana su u okviru Operativnog programa Konkurentost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifičnog cilja “Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000).

Projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u zaštiti prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pojedinih županija i pojedinačnih zaštićenih područja pa tako i Javna ustanova – Maksimir. Glavna svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000. Također, Projektom bi se trebao potaknuti razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ciljnih područja.

Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Osim zaštićenih područja, Javna ustanova – Maksimir upravlja i područjima ekološke mreže Natura 2000. To su Potok Dolje, te Vejalnica i Krč kojima naša Ustanova upravlja na cijelom području, dok na dijelu područja ekološke mreže upravljamo zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Zagrebačke županije Zeleni prsten, a to su Stupnički lug, Sava uzvodno od Zagreba i Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje.