U sklopu projekta Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II) Udruga Biom radi promatranja ptica u parku Maksimiru i na Savici, otvorena za javnost. Javna ustanova – Maksimir i Udruga Biom partneri su na projektu koji će uključiti 18 edukativnih programa i 16 novo razvijenih interpretacijskih sadržaja koji su od velike važnosti za samu Javnu ustanovu – Maksimir. Ustanova upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba od kojih 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i pet područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Jedan od tih značajnih krajobraza je Značajni krajobraz Savica, koji ima veliku važnost u projektu Gradski prozori u prirodu i na kojem će se provoditi veliki dio promatranja ptica.

Značajni krajobraz Savica predstavlja kompleks močvarnih staništa s lijeve obale rijeke Save na području Grada Zagreba, koje je sa stanovišta zaštite prirode od velike lokalne te izražene regionalne i nacionalne važnosti. Savica je prirodni rukavac Save, nasipom odvojen od rijeke i dijelom zatrpan, ali još uvijek od iznimno velike vrijednosti za zaštitu prirode. Krajobrazne vrijednosti Savice jedinstvene su i značajne na razini Grada Zagreba. Područje je važno za gniježđenje, prehranu i zimovanje brojnih vrsta ptica. Tijekom kolovoza i rujna, za vrijeme selidbe, lastavice (Hirundo rustica) se okupljaju u velika jata koja noće u tršćacima. Na Savici se ujesen sakuplja nekoliko stotina, a ponekad i više od tisuću lastavica. Osim ptica, na Savici obitavaju i druge međunarodno zaštićene vrste poput vidre (Lutra lutra), barske kornjače (Emys orbicularis), a veliku vrijednost imaju i stare sastojine (šumarci) vrba i topola s pojedinim stablima izuzetnih dimenzija, punim duplja koje koriste šišmiši i ptice dupljašice.

Sva događanja promatranja ptica Udruga Biom objavljuje na svojoj web stranici i facebook stranici. Sljedeća promatranja ptica su planirana:

raspored budućih promatranja ptica:

 

18.7. promatranje ptica na Savici https://www.facebook.com/events/321246129008637/

25.7. promatranje ptica u Maksimiru https://www.facebook.com/events/732285697598354/

 

Događaji su objavljeni i ovdje  https://www.biom.hr/dogadanja/