Natječaj se nalazi u nastavku.

Poziv za nadmetanje – 1. maj

Karta s lokacijama prodaje pića i sladoleda: