Javna ustanova -Maksimir objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu Grafičkih usluga koja je podijeljena u 2 grupe.

Dokumentaciju možete preuziti na linku:

Grafičke usluge – Grupa 1 – Odluka o odabiru

Grafičke usluge – Grupa 2 – Odluka o odabiru

Poziv za dostavu ponuda – Grafičke usluge

Troškovnik_Grafičke usluge Grupa 1

Troškovnik_Grafičke usluge Grupa 2