Javna ustanova – Maksimir objavljuje poziv za dostavu ponuda za nabavu električnih bicikala.

Dokumentacija se nalazi u nastavku.

Poziv za dostavu ponuda_Električni bicikli

Prilog 2_Troskovnik Električni bicikli_B

Prilog 3_Tehnička specifikacija

Obavijest o odabiru – Električni bicikli