Danas, 04. ožujka 2020. izvršeno je poribljavanje Petog jezera u suradnji s Javnom ustanovom – Maksimir i Športsko ribolovnom udrugom Bukovac – Maksimir. Jezero je poribljeno sa oko 300 kg ribe amura i šarana.