Nekada Muzej gljiva, danas Edukativni centar „Bogatstvo svijeta gljiva“! U cilju upoznavanja javnosti sa proširenjem Edukativnog centra, uspostavom edukativne dvorane i proširenim postavom, Javna ustanova -Maksimir 19. lipnja (petak) otvara Edukativni centar Bogatstvo svijeta gljiva; proširenje postava i edukacijsku dvoranu. Biti će organizirana tri popularna predavanja o gljivama za javnost, u 15:15, 16:15 i 17:15 sati, uz paralelno vođenje po postavu, koju organizira Udruga Kamilo Blagaić.

Dvorana i postav biti će otvoreni za javnost od dana otvaranja na dalje sa radnim vremenom: utorak i četvrtak od 13:00 do 19:00 sati, a srijedom, petkom i subotom od 10:00 do 17:00 sati.

Javna ustanova – Maksimir planira dvoranu koja je izdvojena od postava Edukativnog centra ponuditi svim zainteresiranima da u njoj održavaju predavanja, stručne skupove ili radionice po cijeni od 400,00 kn po satu najma.

Sami Edukativni centar nastavlja živjeti u duhu pokojnog tvorca i oblikovatelja, Romana Bošca, na način da će postav moći posjetiti organizirane grupe što školske djece, što turista, što ljubitelja gljiva i dobiti sve potrebne informacije i edukaciju. Promijenjeno je radno vrijeme kako bi Edukativni centar bio dostupan svakome. Također, svaki sakupljač, ljubitelj i poznavatelj gljiva moći će u Edukativni centar donijeti primjerak za koji smatra da je vrijedan, poseban ili rijedak te ostaviti ga na stručnu determinaciju, zatim na liofiliziranje, te stavljanje u izložbene vitrine uz natpis determinirane vrste i ime osobe koja ga je donijela.

Edukativni centar i stalni izložbeni prostor „Bogatstvo svijeta gljiva“ otvoren je u veljači 2013. godine. Tada se prostirao na 180 m2, a nalazi se u samom središtu Zagreba. Osnovali su ga Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba i Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić. Edukativni centar, između ostalog, posjetiteljima prezentira liofilizirane – žive gljive, što znači u njihovom izvornom obliku, veličini i boji, te prirodnom staništu, a sam prostor edukativnog centra zamišljen je kao mjesto odvijanja različitih aktivnosti: organiziranje edukacija, stručno i znanstveno determiniranje i liofiliziranje prikupljenih gljiva, izlaganje stručno determiniranih eksponata, izdavanje stručnih publikacija i brošura čime se omogućuje građanima znanstveno proučavanje gljiva, sezonsko organiziranje radionica i izleta za djecu i odrasle radi prikupljanja gljiva za izložbene eksponate te razvijanje svijesti, osobito mladih, o odgovornosti za očuvanje okoliša i bioraznolikosti krajobraza.

Danas, 2020. godine Edukativni centar se prostire na 300 kvadrata prostora, ima oko 2000 vrsta gljiva, te predavaonu/dvoranu sa kapacitetom od 40-tak sjedećih mjesta.