Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja spomenikom parkovne arhitekture Park Maksimir u javnu raspravu:

Odluka o upućivanju prijedloga Plana upravljanja SPA Maksimir u javnu raspravu