Predmetnu odluku pogledajte na poveznici niže:

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave stručno osposobljavanje djelatnika