Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – stručno osposobljavanje djelatnika:

Odluka