Predmetnu odluku pogledajte na poveznici niže:

Odluka o odabiru ponuditelja u postupku nabave vozilo za osobe s invaliditetom