Predstavljamo značajni krajobraz Savica koji je najvažnije močvarno područje grada Zagreba.

Utočište je za oko 150 vrsta ptica među kojima ističemo Čapljicu voljak (Ixobrichus minutus) kojoj je ovo jedino gnijezdilište u Zagrebu. Savica je i mjesto gdje živi najveća populacija strogo zaštićene barske kornjače (Emys orbicularis) na području Grada Zagreba.