Poštovani posjetitelji parka Maksimir,

U sklopu projekta obnove kapelice Sv. Jurja u parku Maksimir od potresa, dana 9. 11. 2022. spuštati će se preslica sa zvonikom na kapelici sv. Jurja koja je stradala u potresu. Kako se radi o specijalnoj dizalici koja će spuštati preslicu, pristup i prolaz posjetiteljima u blizini kapelice Sv. Jurja bit će ograničen. Stoga Vas ovim putem molimo za razumijevanje i korištenje alternativnih staza u parku Maksimir.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Projekt je osiguran financiranjem sredstvima Fonda solidarnosti EU u I fazi radova — popravak statike kapelice.