Dana 19.10.2021. otvorene su ponude pristigle na natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove – Maksimir.

Razgovor sa kandidatima održati će se dana 25.10.2021. (ponedjeljak) u Edukativnom centu svijet gljiva dr. sc. Romano Božac, na adresi Trg bana Josipa Jelačića 3/II kat, Zagreb prema redoslijedu:

  1. N. D. u 9:00
  2. B. H. u 9:45
  3. Mi. Ml. u 10:30
  4. T. G. Č. u 11:15
  5. Ma. Ma. u 12:00
  6. M. T. u 12:45

 

Javna ustanova – Maksimir