U značajnom krajobrazu Savica zabilježena je najveća populacija strogo zaštićene barske kornjače na području grada Zagreba. Ženke barske kornjače svake godine izlaze iz jezera kako bi pronašle mjesto pogodno za polaganje jaja. Tom prilikom često prelaze i prometnice na kojima mogu stradati. Također mladunci kada se izlegu iz jaja moraju prijeći prometnicu kako bi stigli do jezera. Kako bismo upozorili vozače na ove stanovnike jezera na Savici u suradnji s gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet postavili smo novu prometnu signalizaciju u Miševečkoj bb.