Kameno sjedište, smješteno na padini južno od Vidikovca poprimilo je jesensko lice.