U nedjelju 07.06. u 18:00 sati u parku Maksimir nastupili su operni solisti Hrvatskog narodnog kazališta. HNK je u suradnji sa Javnom ustanovom – Maksimir  održao svečani koncert povodom završnice ciklusa koncerata HNK U VAŠEM KVARTU. Koncert se održao na Švicarskoj livadi odmah uz Vidikovac parka Maksimir. S ponosom možemo reći da Javna ustanova – Maksimir ima kontinuitet obilježavanja događanja s tendencijom stvaranja tradicije s ciljem povećanja svijesti javnosti o značaju parka Maksimir za kulturu Grada Zagreba, ali i šire.