Smiju li se mladenci fotografirati/snimati u parku?

Smiju ako imaju koncesijsko odobrenje za fotografiranje/snimanje. Odobrenje je dužna zatražiti pravna/fizička osoba koja provodi djelatnost fotografiranja/snimanja mladenaca. Odobrenje možete zatražiti putem Online ili e-obrasca Prijavi snimanje.

Smiju li se mladenci fotografirati/snimati u parku?2021-11-17T12:32:38+01:00

Čime upravlja i koja je uloga Javne ustanove – Maksimir?

Javna ustanova – Maksimir upravlja svim zaštićenim područjima prirode Grada Zagreba što uključuje dva značajna krajobraza, 18 spomenika parkovne arhitekture i 5 područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Osnovna djelatnost pa time i uloga Ustanove je zaštita, očuvanje i promicanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže kojima upravlja te koordiniranje aktivnosti svih [...]

Čime upravlja i koja je uloga Javne ustanove – Maksimir?2021-11-08T14:23:04+01:00

Zašto je potrebno i kako ishoditi koncesijska odobrenja na prostoru parka Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreba?

Za svaku djelatnost koja se provodi na zaštićenim područjima potrebno je ishoditi koncesijsko odobrenje temeljem Zakona o zaštiti prirode (ČL 188-193), Pravilnika o koncesijskim odobrenjima te Zakona o očuvanju kulturnih dobara (čl 43a-43k). Koncesijska odobrenja na zaštićenim područjima Grada Zagreba izdaje Javna ustanova - Maksimir. Zahtjev za koncesijsko odobrenje moguće je uputiti putem Online ili [...]

Zašto je potrebno i kako ishoditi koncesijska odobrenja na prostoru parka Maksimir i na ostalim zaštićenim područjima Grada Zagreba?2021-11-17T10:40:57+01:00

Naslov

Go to Top