Kornjače se ne smiju puštati u prirodu, kao ni druge životinje koje su bile nečiji kućni ljubimci.