Na području parka Maksimir nije dozvoljeno dijeljenje letaka.