Ponude se dostavljaju isključivo u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu Davatelja koncesijskog odobrenja: Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba, Maksimirski perivoj 1, Zagreb – 10 000.