Jahanje za djecu na području parka Maksimir provodi Konjički klub Hiperion. Za detaljnije informacije obratite se u Konjički klub Hiperion Zagreb.