Na području parka na Trgu Nikole Šubića Zrinskog biti će osigurano prigodno tradicionalno ukrašavanje za Glazbeni paviljon, fontanu te stabla na području samog parka. Ponuditelj može, ako to želi, uskladiti se s takvim ukrašavanjem i u ponudi iskazati svoju kreativnost i inovativnost u uređenju i prigodnom ukrašavanju lokacije, a koje će biti kriterij za bodovanje. Odluku o odabiru na temelju kriterija donosi Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda.
Za parkove naTrgu J.J. Strossmayera i na Trgu kralja Tomislava nije osigurano ukrašavanje, odnosno na samom ponuditelju je na koji način će iskazati kreativnost i inovativnost u ponudi glede prigodnog ukrašavanja lokacije.