Javna ustanova – Maksimir upravlja svim zaštićenim područjima prirode Grada Zagreba što uključuje dva značajna krajobraza, 18 spomenika parkovne arhitekture i 5 područja ekološke mreže Natura 2000 koja imaju međunarodni značaj. Osnovna djelatnost pa time i uloga Ustanove je zaštita, očuvanje i promicanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže kojima upravlja te koordiniranje aktivnosti svih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju dopuštenu djelatnost na nekoj zaštićenoj prirodnoj vrijednosti.