Povodom Dana muzeja u Muzeju Prigorja održali smo prvu radionicu u nizu pod imenom Pleši kao pčela. Uz pomoć osoblja Javne ustanove – Maksimir i Muzeja Prigorje grupa preškolaca imala je priliku naučiti puno zanimljivog i edukativnog sadržaja.