Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba u suradnji s Lovačkim društvom Prepelica Sesvete, Komunalnim redarstvom područni ured Sesvete i Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Čistoća, Komunalna baza Sesvete, dana 14.11.2020. godine izvršila je čišćenje otpada na lokaciji Natura 2000, zaštićeno područje Vejalnica. Čišćenje se odradilo na čelu sa predsjednikom Lovačkog društva Prepelica Rankom Ladinščićem, ravnateljem Javne ustanove – Maksimir mr.sc. Lukom Čuljkom i Stručnim voditeljem Javne ustanove –Maksimir Sašom Banićem. Nažalost, ovakvim odlagalištima jasno vidimo neodgovorno postupanje i ponašanje građana i velika je stvar održavati ovakve akcije sakupljanja otpada. Odlaganjem otpada na pravilna mjesta možemo mnogo utjecati na ne zagađenje Zemlje i njezinih mjesta.

Područje Vejalnice i Krča nalazi se sjeveroistočno od naselja Čučerje, a na temelju Zakona o  zaštiti prirode postaje dio europske ekološke mreže Natura 2000. Ovaj prostor je značajan prvenstveno zbog suhih kontinentalnih travnjaka (Festuco-Brometalia) te vrsta koje obitavaju na tom staništu. Navedeno područje sadrži staništa koja su pogodna za život mnogih rijetkih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Ovim putem se još jednom zahvaljujemo svima koji su učestvovali u ovoj hvale vrijednoj akciji.