Sustav za brojenje posjetitelja postavili smo u parku Maksimir i značajnom krajobrazu Savica u rujnu 2019. godine u sklopu projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine.

Ulaskom u 2021. godinu donosimo vam prve službene podatke o broju posjeta koji su bilježeni kroz čitavu 2020. godinu, a koji svjedoče o velikoj posjećenosti parka Maksimir kao i značajnog krajobraza Savica.

Park Maksimir s preko 2 milijuna posjeta u 2020. godini

Na temelju prikupljenih i obrađenih podataka sa brojača posjetitelja, kojima pokrivamo sve najfrekventnije ulaze, Park Maksimir u 2020. godini bilježi čak 2.168.576 posjeta. U nastavku je prikaz ukupnog broja posjeta po mjesecima.

Ukoliko stranici pristupate s mobilnog uređaja predlažemo Vam da zakrenete uređaj u vodoravni položaj zbog boljeg pregleda priloženih grafikona.

U parku Maksimir nalazi se 10 brojača. Posjetitelji u park najčešće dolaze s Maksimirske ceste kroz najpoznatiji ulaz “Glavna aleja” gdje smo zabilježili čak 887.896 posjeta u 2020. godini, što čini oko 40 % svih posjeta u park.

Slika: Glavna aleja u parku Maksimir

U park je moguće ući i sa drugih lokacija i nemoguće bi bilo točno izračunati koliki je stvarni broj posjeta, no na ovaj način možemo saznati koliki je ukupan broj prolaza na ulazima na kojima su postavljeni brojači posjetitelja. Popis svih ulaza u park Maksimir s postotcima posjećenosti možete vidjeti u nastavku.

Karta parka Maksimir s ucrtanim ulazima

Posjećenost parka Maksimir najveća u svibnju

Posjećenost parka ovisi o godišnjim dobima, o tome je li praznik, vikend ili radni dan ali i o vremenskoj prognozi. Najveća posjećenost u 2020. godini zabilježena je u mjesecu svibnju s ukupno 260.689 posjeta, a vikendima je uočen porast posjećenosti za 60% u odnosu na radne dane.

Dok u toplijem dijelu godine (s više sati danjeg svjetla) bilježimo najveću posjećenost oko 18 sati, u hladnijem dijelu godine građani se najčešće odlučuju na šetnju ili odlazak u park nešto ranije, između 12 i 16 sati. Prikaz prosječne posjećenosti po satu i danima za mjesec svibanj, ali i preostale mjesece u 2020. godini možete pogledati u nastavku.

Siječanj
Veljača
Ožujak
Travanj
Svibanj
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
Studeni
Prosinac

Najposjećeniji dan – Dan žena

U 2020. godini najviše posjeta u jednom danu zabilježeno je 8. ožujka. Te prekrasne nedjelje, kada se između ostaloga obilježava Međunarodni dan žena, zabilježeno je 17.398 posjeta u park. Upravo je park Maksimir prepoznat kao idealno mjesto za romantičnu šetnju i mirne trenutke daleko od gradske vreve.

Treba naglasiti kako je protekla 2020. godina bila obilježena pandemijom koronavirusa. Ograničavanje okupljanja i druge nužne epidemiološke mjere i preporuke uvedene na razini države rezultirale su otkazivanjem mnogih javnih događanja, okupljanja i svečanosti kao i na smanjen broj turista, što je negativno utjecalo na posjećenost parka Maksimir. Gledano s druge strane, ljudi su zasigurno više boravili na otvorenom prostoru kako bi se lakše držali propisanih mjera i očuvali svoje zdravlje.

ZK Savica s preko 120 000 posjeta u 2020. godini

Značajni krajobraz Savica, ujedno i jedino močvarno područje u Zagrebu, sa svojih gotovo 80 hektara površine predstavlja značajno stanište za brojne vrste, među kojima se ističu ptice.

Slika: Značajni krajobraz Savica

Na ulazima u ZK Savica postavili smo pet brojača. Ukupan broj zabilježenih posjeta u 2020. godini iznosio je 129.295. Na grafičkom prikazu može se vidjeti minimalna i maksimalna posjećenost tijekom godine, pri čemu je vidljivo da je krajobraz bio najposjećeniji u travnju, što je i logično s obzirom da je proljeće najljepše vrijeme za boravak u prirodi.

Važno je naglasiti da brojači posjetitelja nisu postavljeni samo kako bi saznali koliko ljudi posjećuje park Maksimir i ZK Savicu. Oni su nam jako važni jer na temelju dobivenih podataka možemo kvalitetnije upravljati ovim prostorom ali i zbog poduzimanja preventivnih mjera za očuvanje cjelokupne prirode zaštićenih područja.

Park Maksimir kao i značajni krajobraz Savica rado prihvaćaju sve ljubitelje prirode ali se moramo pobrinuti da, čak i uz velike količine posjetitelja, osiguramo dugoročnu zaštitu prirodnih resursa kako bi doprinijeli očuvanju biološke raznolikosti.