Početna stranica
Kako do nas?
Novosti
Kalendar događanja
Foto galerija
Korisni linkovi
Interaktivna karta Maksimira
Kontakti
 
 
O nama > Tko radi? > Unutarnje ustrojstvene jedinice
O nama O Paku Kulturna baština Prirodna baština Ponuda Parka
 

 

 
 
Opći podaciTko radi?Kalendar događanjaDokumentiObrasciKontakti  


TKO RADI?

>> Upravno vijeće
>> Ravnatelj
>> Stručni voditelj
>> Unutarnje ustrojstvene jedinice
>> Zaposlenici Ustanove


Unutarnje ustrojstvene jedinice

Poslovi u Ustanovi obavljaju se u unutarnjim ustrojstvenim jedinicama. Unutarnje ustrojstvene jedinice Ustanove su:

- Ured ravnatelja,
- Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja,
- Odjel poslova neposrednog nadzora.

Ured ravnatelja

U Uredu ravnatelja obavljaju se administrativni, kadrovski, pravni, financijski, knjigovodstveni i računovodstveni poslovi te administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi u svezi sa zaprimanjem i rješavanjem pošte upućene ravnatelju, vođenje evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja, kao i stručni poslovi vezani uz pripremu i održavanje sjednica Upravnog vijeća.

Odjel stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja

U Odjelu stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja obavljaju se stručni poslovi koji se odnose na zaštitu, održavanje, očuvanje promicanje i korištenje zaštićenih područja, posebno poslovi u svezi izrade planova upravljanja i godišnjeg programa i njihove provedbe, praćenja stanja krajobraza, te živog i neživog svijeta, skrbi o zaštićenim kulturnim dobrima i kapitalnim ulaganjima, poslovi vođenja infocentra i drugih prezentacijskih punktova, kao i drugi odgovarajući stručni poslovi te poslovi redovitog održavanja parkovne opreme, objekata i otvorenih prostora i nadzora nad njihovom provedbom.

U Odjelu su ustrojeni:

- Odsjek za park Maksimir,
- Odsjek za ostala zaštićena područja,
- Odsjek za turizam i promidžbu.

Radom Odjela rukovodi stručna voditeljica dr. sci. Biljana Janev Hutinec, dipl. ing.

Odjel poslova neposrednog nadzora

U Odjelu poslova neposrednog nadzora obavljaju se poslovi nadzora u svezi primjene odredbi Zakona o zaštiti prirode i pravilnika o unutarnjem redu, poslovi zaštite, čuvanja i promicanja, te poslovi planiranja, organiziranja i izvođenja poučnih šetnji, poslovi ekološke poduke posjetitelja i lokalnog stanovništva, skrb o sigurnosti posjetitelja, suradnja s voditeljima istraživačkih i drugih projekata, suradnja s vlasnicima i ovlaštenicima prava na nekretninama, nadzor obavljanja dopuštenih djelatnosti i radnji, skrb o održavanju infrastrukturnih objekata. Radi obavljanja navedenih poslova u Odjelu se provodi i odgovarajući upravni postupak te poduzimaju Zakonom o zaštiti prirode propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile njihove odredbe.

Radom Odjela rukovodi glavni nadzornik Branko Štivić, mag.ing.

 

 

 
 
e-razglednice
 
Igre i zabava
 
Maksimir u medijima
   
     
Na vrh stranice
 
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1
HR-10000 Zagreb, tel.: ++385 (0)1 2320 460, fax: ++385 (0)1 2320 461
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr