Početna stranica
Kako do nas?
Novosti
Kalendar događanja
Foto galerija
Korisni linkovi
Interaktivna karta Maksimira
Kontakti
 
 
O nama > Tko radi? > Upravno vijeće
O nama O Paku Kulturna baština Prirodna baština Ponuda Parka
 

 

 
 
Opći podaciTko radi?Kalendar događanjaDokumentiObrasciKontakti


TKO RADI?

Unutarnje ustrojstvo i način rada Ustanove pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove »Maksimir«.

Tijela Ustanove su: Upravno vijeće, ravnatelj i stručni voditelj.

>> Upravno vijeće
>> Ravnatelj
>> Stručni voditelj
>> Unutarnje ustrojstvene jedinice
>> Zaposlenici Ustanove


Upravno vijeće

Ustanovom upravlja Upravno vijeće koje ima 5 članova. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje Gradska skupština Grada Zagreba na mandat od 4 godine. U Upravno vijeće imenuju se:

  • tri predstavnika Grada Zagreba,
  • predstavnik Ustanove kojeg predlaže ravnatelj iz redova stručnih radnika Ustanove,
  • predstavnik iz znanstvenih i stručnih institucija, odnosno stručnjaka s područja zaštite prirode.

Predsjednik i članovi/ce Upravnog vijeća su:

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

  • Matea Topić

ČLANOVI/CE UPRAVNOG VIJEĆA:

  • Harun Omerbašić
  • Ljiljana Ivković
  • Ivana Brkljačić
  • Nika Dolenc

>> Rad Upravnog vijeća

>> Poslovnika o radu Upravnog vijeća Javne ustanove - Maksimir

 

 
 
e-razglednice
 
Igre i zabava
 
Maksimir u medijima
   
     
Na vrh stranice
 
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1
HR-10000 Zagreb, tel.: ++385 (0)1 2320 460, fax: ++385 (0)1 2320 461
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr