Početna stranica
Kako do nas?
Novosti
Kalendar događanja
Foto galerija
Korisni linkovi
Interaktivna karta Maksimira
Kontakti
 
 
O nama > Arhiva natječaja
O nama O Paku Kulturna baština Prirodna baština Ponuda Parka
 

 

 
 
Tko radi?Kalendar događanjaDokumentiObrasciKontakti

 

Arhiva – Natječaji

 

Zagreb, 23. prosinca 2016. godine

Na temelju odredbi članka 14. stavka 2. i 3. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna Javne ustanove – Maksimir, u postupku bagatelne nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora: Evidencijski broj nabave: BN-11/16. objavljuje se sljedeća obavijest:

PONIŠTAVA SE POSTUPAK
nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora

Poništava se postupak nabave mikroskopa za istraživanje gljiva i spora: Evidencijski broj nabave: BN-11/16 pokrenut objavljivanjem Poziva za prikupljanje ponuda 23. studenoga 2016. na WEB stranici ustanove www.park-maksimir.hr

                                                                                                    Javna ustanova – Maksimir

 


 

Zagreb, 23. prosinca 2016. godine,

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna Javne ustanove – Maksimir, u provođenju postupka bagatelne nabave Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir, objavljujemo sljedeću:

OBAVIJEST O ODABIRU
u postupku nabave usluga Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir

U postupku bagatelne nabave usluga Izrade glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir, evidencijski broj nabave: BN-10/16, odabrana je kao povoljnija ponuda zajednice ponuditelja VITA PROJEKT d.o.o., STUDIO ARHING d.o.o. i Geokon – Zagreb d.d. u iznosu od  142.000,00 kuna bez PDV-a.

                               
Javna ustanova – Maksimir

 


 

Zagreb, 29. studenoga 2016. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: BN-10/16

 za izradu glavnih projekata s izvedbenim troškovnicima
za obnovu i revitalizaciju I. i II. jezera u parku Maksimir

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BN-10/16 (docx, 75 KB)

 


Zagreb, 23. studenoga 2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: BN-11/16

 za nabavu mikroskopa

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA BN-11/16 (docx, 65 KB)

 


Zagreb, 29. rujna 2016. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Evidencijski broj nabave: E-BN-03/16

 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:
Redovito održavanje objekata – sanacija vlage u objektu Švicarska kuća

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA E-BN-03/16 (doc, 140 KB)

>> TROŠKOVNIK E-BN-03/16 (xls, 33 KB)

 

 


Zagreb, 13. rujna 2016. godine

 

Poziv za dostavu ponuda - izrada i postava antitraumatske podloge na dječjim igralištima E-BN-08/16


 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE:

>> POZIV ZA DOSTAVU PONUDA E-BN-08/16 (docx, 70 KB)

>> TROŠKOVNIK E-BN-08/16 (xlsx, 35 KB)

 

 


 

/Zagreb, 19. srpnja 2016. godine/

s ODLUKA o imenovanju stručnog voditelja Javne ustanove - Maksimir
(PDF, 581 KB)

 


 

/Zagreb, 29. lipnja 2016. godine/

 

Na temelju članka 134. stavka 1. al.7.  i  članka 136.  Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13) i članka 17. stavka 1. al. 3. i članka 36. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće  Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

J A V N I     N A T J E Č A J
za radno mjesto:

-stručnog voditelja/voditeljicu- 1 izvršitelj/izvršiteljica na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine,

 

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto -stručnog voditelja/voditeljicu- 1 izvršitelj/izvršiteljica na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
(PDF, 188 KB)

 


 

/Zagreb, 13. svibnja 2016. godine/

 

Na temelju članka 23. stavka 2. al. 11. Statuta Javne ustanove - Maksimir, članka 70. Pravilnika o radu, članka 1. stavka 1. al. 11. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, te članka 5. stavka 8. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove - Maksimir, ravnateljica Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

 

J A V N I     N A T J E Č A J
za radno mjesto

administrativni tajnik/ca - (tajnik/ca ravnatelja) - 1. izvršitelj;

- na određeno vrijeme - zamjena privremeno odsutne tajnice za vrijeme trajanja porodiljnog dopusta.

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto administrativni tajnik/ca ravnatelja 1 izvršitelj
(PDF, 85 KB)

 


 

/Zagreb, 2. svibnja 2016. godine/

 

Pozivom na odredbu članka 4., a temeljem odredbe članka 22 stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) i članka 17. stavka 1. Statuta Javne ustanove – Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove – Maksimir, raspisuje: 

 P O N O V LJ E N I   J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

više informacija:

s PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir
(PDF, 99 KB)

 


/Zagreb, 2. svibnja 2016. godine/

 

Upravno vijeće Javne ustanove – Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1 je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine donijelo slijedeću Odluku:

P O N I Š T A V A   S E  J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

objavljen 1. travnja 2016. godine u dnevnom tisku 24 SATA i na WEB stranici ustanove: http://www.park-maksimir.hr

Javna ustanova – Maksimir

 


/Zagreb, 26. travnja 2016. godine/

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta
Evidencijski broj nabave: BN-07/16

više informacija i upute:

s UPUTE ZA IZRADU DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE - POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: BN-07/16
(MIcrosoft Word *.DOCX, 65 KB)

s TROŠKOVNIK - Redovito održavanje dječjih igrališta, Evidencijski broj nabave: BN-07/16
(Microsoft Excel *.XLS, 75 KB)

 


/Zagreb, 16. travnja 2016. godine/

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode i članka 23. Statuta Javna ustanova - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, raspisuje

PRIKUPLJANJE PONUDA NA ZAHTJEV
za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje
povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2016. u Parku Maksimir

više informacija:

s PRIKUPLJANJE PONUDA za dodjelu koncesijskog odobrenja prigodne prodaje povodom tradicionalne proslave Praznika rada 1. svibnja 2016. u Parku Maksimir
(PDF, 92 KB)


 

/Zagreb, 1. travnja 2016. godine/

Pozivom na odredbu članka 4., a temeljem odredbe članka 22 stavka 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12) i članka 17. stavka 1. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće Javne ustanove -Maksimir, raspisuje: 

   J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir

više informacija:

s JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u Parku Maksimir
(PDF, 98 KB)


 

/Zagreb, 10. veljače 2016. godine/

Upravno vijeće Javne ustanove - Maksimir, Zagreb, Maksimirski perivoj 1, na svojoj 6. sjednici održanoj dana 10. veljače 2016. godine donijelo je sljedeću Odluku:

P O N I Š T A V A   S E  J A V N I   N A T J E Č A J
za davanje u zakup dijela objekta Vidikovac u parku Maksimir

objavljen 17. siječnja 2016. godine u dnevnom tisku 24 SATA i na WEB stranici ustanove: http://www.park-maksimir.hr

Javna ustanova - Maksimir   


 

/Zagreb, 8. veljače 2016. godine/

Na temelju članka 188. i 189 Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13) i članka 10,11 i 12. te sukladno članku 17. stavka 1. al. 7. Statuta Javne ustanove - Maksimir, Upravno vijeće raspisuje natječaj za

JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/16-1

Predmet koncesijskog odobrenja je pružanje usluge jahanja djece na pony konjima uz pratnju vodiča u spomeniku parkovne arhitekture Parku Maksimir u Zagrebu.

više informacija:

s JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA, br. KO-1/16-1
(doc, 45 KB)

s UPUTE ZA IZRADU PONUDE
(doc, 70 KB)


 
 
Pravo na pristup informacijama
 
e-razglednice
 
Igre i zabava
 
Maksimir u medijima
   
     
Na vrh stranice
 


design:
eko-info studio
Javna ustanova – Maksimir, Maksimirski perivoj 1
HR-10000 Zagreb, tel.: ++385 (0)1 2320 460, fax: ++385 (0)1 2320 461
e-mail: park-maksimir@park-maksimir.hr